Gimnazjum nr 20

 

 

Archiwum
rok szkolny 2009/2010

 


Festiwal pięknego, głośnego czytania odbył się 11 maja w kawiarence artystycznej „ Węgliszek ”


IV Gimnazjalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Międzygimnazjalny konkurs wiedzy o Nowej Zelandii


ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE

Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie „Rozwój przez kompetencje” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet III.

Celem projektu „Rozwój przez kompetencje” jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia te będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 100 gimnazjów z województw: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Do projektu z naszej szkoły zostali zakwalifikowani uczniowie z klasy 1a, 1b i 1 c. Każdy z uczniów w trakcie trzech lat nauki w gimnazjum będzie rozwijał swoje kompetencje pod okiem pani Doroty Zapolnej i pani Katarzyny Stalinskiej oraz kadry dydaktycznej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stosując nowoczesne narzędzia i rozwiązania edukacyjne. Uczniowie będą pracowali zespołowo metodą projektów, korzystając z zakupionego w ramach projektu nowoczesnego sprzętu oraz materiałów e-learningowych. Każdy zespół raz w semestrze stworzy jeden projekt, który będzie umieszczony na portalu. Bieżące postępy uczniowie będą przedstawiali w ramach prowadzonych na portalu e-kronik.

Najlepsze zespoły otrzymają nagrody w ramach festiwali naukowych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych


Grono pedagogiczne i uczniowie

Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi przy ul. Karpackiej 30

zapraszają rodziców i uczniów klas VI szkół podstawowych na spotkanie

w ramach „Drzwi otwartych”, które odbędzie się 14 kwietnia 2010 r. o godz. 1700.

Zapraszamy.

W programie przewidziano: spotkanie z dyrektorem i nauczycielami,

zwiedzanie szkoły, prezentacje umiejętności i osiągnięć uczniów